Teknologiutvikling & innovasjon

OCODU utvikler egen VR-teknologi for arkitekter og konsulterer private og offentlige organisasjoner om mulighetene og begrensningene ved kunstig intelligens og digital fabrikasjon.

Vi er opptatt av hvilke konkurransefortrinn kunstig intelligens kan gi arkitekter, byutviklere og designere i dag - og hvordan nye produksjonsmetoder innen robotikk kan bidra med bærekraftig arkitektur og design i et sosialt, økologisk og økonomisk perspektiv.

Ta kontakt

Send oss en epost


info@ocodu.com
+47 93 87 82 11 / +47 48 46 00 80
Markveien 4, 0554 Oslo
Org. nr: 919 870 435